Avstängda parkeringsplatser för järnvägsarbete

Trafikverket kommer att utföra renoveringsarbete i järnvägstunnlar i kommunen varför parkeringsplatser kommer att stängas av delvis. Parkeringsplatserna är Lönner, vid Agnebergsgymnasiet och Lotshagens parkering på Norra Drottningatan.

Enstaka parkeringsplatser på Lönner kommer att stängas av från och med måndag den 24 april fram till sommaren. Halva Lönners parkering kommer att stängas av mellan den 12 juni och 13 augusti.

På Lotshagens parkering är ett 15-tal platser avstängda sedan den 20 april.

Arbetet med att renovera järnvägstunnlarna kommer att pågå fram till den 11 september.