Renovering av busshållplatser på Fjällvägen

På tisdag den 25 april startar arbeten med busshållplatserna på Fjällvägen i korsningarna Helenedalsvägen och Orkestervägen. Två busshållplatser slås ihop till en bättre anpassad hållplats i höjd med Tennishallen.

Bild från Fjällvägen

Busshållplatser på Fjällvägen byggs om

Den nya hållplatsen vid Helenedalsvägen i höjd med Tennishallen kommer även i fortsättningen vara i form av bussfickor på båda sidor om vägen.

Vid arbetet görs fickorna djupare och längre så att bussen kommer helt av vägen vid av- och påstigning. Dessutom kommer hållplatsen att få högre kantstöd så att påstigande hamnar i samma höjd som bussen. Det förenklar av och påstigning för alla, men särskilt för resenärer med barnvagn eller med nedsatt rörlighet.

Hållplatserna får taktila plattor så att resenärer med nedsatt syn har lättare att hitta fram vid hållplatsen. Hållplatsen närmast Tennishallen får en ny busskur med förstärkt belysning. Vid korsningen Fjällvägen-Orkestervägen tas hållplatserna på båda sidor om vägen bort och resenärer hänvisas till den ombyggda hållplatsen en bit ner vid Tennishallen.

Byggarbete pågår till mitten av juni

Byggarbete pågår under 6-8 veckor, och arbetet beräknas vara klart i mitten av juni. Under arbetstiden kommer det vara nedsatt framkomlighet på vägen och trafiken regleras med trafikljus. Vi försöker underlätta framkomligheten i den mån det går.

Vi ber om överseende under tiden vi arbetar för att förbättra våra hållplatser! Visa hänsyn i trafiken och till de som arbetar i området under byggtiden.

Har du frågor?

Om du undrar något om ombyggnationen kan du ringa vårt Kontaktcenter som alltid svarar på frågor telefon: 0522 - 69 60 00, eller kontakta vår projektledare Anders Löfström , telefon 0522 - 69 74 09.