Rimnersbadet växer fram

Rimnersbadet i Uddevalla börjar ta ordentlig form! Utvändigt pågår fasadarbeten och några takarbeten återstår. Invändigt har kaklingen nu startat och samtidigt pågår installationsarbeten. Rimnersbadet ska stå klart i juni 2024.

Rimnersbadets entré som går i vitt med stort glasparti

Rimnersbadet har inom kort tätt hus, inomhus har den omfattande kaklingen startat.


Rimnersbadet har i princip tätt hus nu. Utvändigt kommer den vita och svarta fasaden på plats och invändigt sker många saker samtidigt. Kaklingen har startat i olika delar av byggnaden. Det är ett omfattande arbete som kommer att sysselsätta 10 personer under 8-10 månader.

Undervisningsbassängen är täthetsprovad och klar. 50-metersbassängen är fortfarande vattenfylld sedan ett par månader tillbaka för att täthetsprovas. Snart ska bassängen tömmas på detta vatten.

- Vi håller både tidplan och budget för Rimnersbadet. Det stora arbetet som nu startat är kaklingen, säger Anders Emilsson, projektledare för Rimnersbadet.

Inne i Rimnersbadet pågår följande

  • Reception/café: kakling, målning, installationer.
  • Omklädningsrum: kakling har startat.
  • Barnbassäng: färdiggjuten, mosaikplattor ska snart börja sättas.
  • Undervisningsbassäng: täthetsprovad och klar, bassängens vatten har tömts ut och bassängen har torkat. Nu startar arbetet med att sätta tätskikt i bassängen.
  • 50-metersbassäng: täthetsprovningen snart klar, bassängen ska tömmas på vatten och torka upp.
  • Läktare: ska kaklas.

I filmen ovan kan du följa med in på byggarbetsplatsen för Rimnersbadet och ta del av det arbete som pågår.
Du kan också se en syntolkad version av filmen på Youtube.

Mer information om Rimnersbadet

Utsidan av Rimnersbadet där 50-metersbassängen är, en kran lyfter saker upp till taket på badet

Takarbete vid den del av byggnaden där 50-metersbassängen inryms.

Projektledare Anders Emilsson står i gula varselkläder och blå hjälm utanför Rimnersbadet

Projektledare för Rimnersbadet är Anders Emilsson.

Undervisningsbassängen är nu tömd på vatten, nere i bassängen av betong står arbetsutrustning och bygglampor

Undervisningsbassängen är täthetsprovad, nu inleds arbetet med tätskikt.

Barnbassängen är färdiggjuten, den är rundad i oregelbunden form

Barnbassängen är täthetsprovad, nu ska mosik sättas i bassängen.

Fullt med stålställningar som står i 50-metersbassängen som också är vattenfylld

50-metersbassängen kommer snart att tömmas på vatten då täthetsprovningen är klar.