Rimnersbadet växer fram

Rimnersbadet i Uddevalla börjar ta ordentlig form! Utvändigt pågår fasadarbeten och några takarbeten återstår. Invändigt har kaklingen nu startat och samtidigt pågår installationsarbeten. Rimnersbadet ska stå klart i juni 2024.

Rimnersbadets entré som går i vitt med stort glasparti

Rimnersbadet har inom kort tätt hus, inomhus har den omfattande kaklingen startat.

Rimnersbadet har i princip tätt hus nu. Utvändigt kommer den vita och svarta fasaden på plats och invändigt sker många saker samtidigt. Kaklingen har startat i olika delar av byggnaden. Det är ett omfattande arbete som kommer att sysselsätta 10 personer under 8-10 månader.

Undervisningsbassängen är täthetsprovad och klar. 50-metersbassängen är fortfarande vattenfylld sedan ett par månader tillbaka för att täthetsprovas. Snart ska bassängen tömmas på detta vatten.

- Vi håller både tidplan och budget för Rimnersbadet. Det stora arbetet som nu startat är kaklingen, säger Anders Emilsson, projektledare för Rimnersbadet.

Inne i Rimnersbadet pågår följande

  • Reception/café: kakling, målning, installationer.
  • Omklädningsrum: kakling har startat.
  • Barnbassäng: färdiggjuten, mosaikplattor ska snart börja sättas.
  • Undervisningsbassäng: täthetsprovad och klar, bassängens vatten har tömts ut och bassängen har torkat. Nu startar arbetet med att sätta tätskikt i bassängen.
  • 50-metersbassäng: täthetsprovningen snart klar, bassängen ska tömmas på vatten och torka upp.
  • Läktare: ska kaklas.

I filmen ovan kan du följa med in på byggarbetsplatsen för Rimnersbadet och ta del av det arbete som pågår.

Mer information om Rimnersbadet

Utsidan av Rimnersbadet där 50-metersbassängen är, en kran lyfter saker upp till taket på badet

Takarbete vid den del av byggnaden där 50-metersbassängen inryms.

Projektledare Anders Emilsson står i gula varselkläder och blå hjälm utanför Rimnersbadet

Projektledare för Rimnersbadet är Anders Emilsson.

Undervisningsbassängen är nu tömd på vatten, nere i bassängen av betong står arbetsutrustning och bygglampor

Undervisningsbassängen är täthetsprovad, nu inleds arbetet med tätskikt.

Barnbassängen är färdiggjuten, den är rundad i oregelbunden form

Barnbassängen är täthetsprovad, nu ska mosik sättas i bassängen.

Fullt med stålställningar som står i 50-metersbassängen som också är vattenfylld

50-metersbassängen kommer snart att tömmas på vatten då täthetsprovningen är klar.