Invigning av Majorebergsleden 26 maj

En ny vandringsled och ett naturskydd nära Uddevalla. Vill du uppleva en lummig regnskogsliknande dalgång med mängder av blommande vitsippor där du med lite tur också kan se bäver, kungsfiskare och vandrande havsöring?

Lummig grön skog vid Kärraån som rinner förbi

Lummig skog vid Kärraån i Majoreberg.

På Majoreberg i Uddevalla mellan Torp och Herrestadsfjället blir det nu möjligt. Varmt välkomna till invigning av den nya vandringsleden Majorebergsleden och det nya naturskyddsområdet på fredag 26 maj.

Syskonen Fabienne och Hampus Ericsson, som driver familjeföretaget JCE, har tagit initiativet att skapa ett naturskyddat friluftsområde med en vandringsled på en del av deras mark i Majoreberg utanför Uddevalla. Projektet har genomförts i nära samarbete med Uddevalla kommun och naturskyddet består av ett naturvårdsavtal mellan syskonen Ericsson och Uddevalla kommun som gäller i 20 år. Avtalet säkerställer att de naturvärden som är knutna till Kärraån bevaras. Genom att löv- och barrskogen skyddas gynnas också den biologiska mångfalden.

Majorebergsleden gör naturområdet lättillgängligt

Inom området har det byggts promenadvägar, gångbroar och grillplatser. Syskonen Ericssons grundtanke är att på Majoreberg skapa ett lättillgängligt naturområde för alla genom den 3,5 kilometer långa Majorebergsleden.

Tre glada män sitter vid en grillplats med träbänkar

Ny grillplats i Majoreberg

- Området runt Kärraån vid Majoreberg är en unik plats med mycket höga naturvärden. Vi är otroligt glada att vi kunnat skapa detta friluftsområde tillsammans med fastighetsägarna med ett frivilligt och formellt skydd av naturområdet, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla.

Majorebergsleden består av en lättpromenerad grusad gångväg på 700 meter till den första grillplatsen. Dit kan man ta sig med hela familjen. Därefter har leden karaktären av en naturlig vandringled med både omslutande grönska och vidsträckta vyer.

Träbro över ett vattendrag

Nybyggd träbro i Majoreberg

Den är lite mer utmanande. Leden går i en vid cirkel. Den startar och slutar vid ladugårdsbyggnaden på Majorebergsvägen och är väl utmärkt med skyltar. Dessutom har det anlagts parkeringsplatser.

- Syftet är att göra naturen mer lättillgänglig för framför allt barn och ungdomar. Att redan i tidig ålder blir introducerad för ett rikt djur och växtliv i sin närmiljö skapar förutsättningar för ett naturintresse för kommande generationer, framhåller Hampus Ericsson.

Starkt intresse för vandring och friluftsliv

- Vandringsleden kommer bli ett fantastiskt tillskott till kommunen med sitt tillgängliga läge, nära flera skolor och bostäder. Det här är också allra första gången kommunen skriver under ett naturavtal med en privat markägare”, fortsätter Martin Pettersson.

Trädstammar med spår efter bäver

Trädstammar med spår efter bäver

- Både Hampus och jag har ett starkt intresse för vandring och friluftsliv. Att skapa Majorebergsleden har varit ett fantastiskt kul projekt, säger Fabienne Ericsson.

-Initiativet är exempel på ett gott samarbete med Uddevalla kommun som gör nytta för både naturen och Uddevallaborna. Vi vill även tacka Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skogsstyrelsen och Hans Svensson, ansvarig för Gotaleden, för deras stöttning av projektet, fortsätter Hampus Ericsson.

Invigning fredagen den 26 maj

Fredagen den 26 maj klockan 10 invigs Majorebergsleden. Det blir en dag fylld med aktiviteter, framför allt för de yngre, såsom premiärvandring av leden, besök av en känd barnprofil, lekar, korvgrillning och mycket annat. Kom och upplev häftiga naturupplevelser i en fascinerande miljö!

Fakta / Majoreberg

  • På Majoreberg invigs fredagen den 26 maj en ny vandringsled och ett nytt naturskyddsområde
  • Vandringsleden är 3,5 kilometer lång och slingrar sig fram genom underbar natur, förbi porlande bäckar och brusande vattenfall
  • Området är lättillgängligt och kommer att bli ett nytt spännande utflyktsmål för hela familjen
  • Invigningen blir en dag fylld med aktiviteter för barn och vuxna
  • Initiativtagare och finansiärer är Majorebergs ägare syskonen Fabienne och Hampus Ericsson
  • Utformningen av vandringsleden och det omkringliggande naturskyddsområdet har skett i samarbete med Uddevalla kommun
  • Ett frivilligt naturvårdsavtal mellan Syskonen Ericsson och Uddevalla kommun har signerats för att värna natur och djur i området
Majorebergsledens sträckning på en karta tillsammans med illustrationer av bäver, fåglar, fisk och kaprifol

Majorebergsleden, illustration: Niklas Amundson.

Kärraån med trädstammar och solen som lyser bakom stammarna, det är vårvinter

Kärraån rinner genom Majoreberg.