Nu kan andra vårdgivare ta del av Uddevalla kommuns journalanteckningar

Hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Uddevalla kommun har under många år kunnat läsa vad andra vårdgivare dokumenterat. I maj kommer Uddevalla kommun även bli producenter i nationell patientöversikt (NPÖ) vilket innebär att utvalda delar av våra journalanteckningar blir synliga för andra vårdgivare.

Bild på sjuksköterska och vårdtagare

Det är inte alltid du besöker samma vårdenhet. Ibland händer det att man har hjälp av kommunal primärvård samtidigt som man har insatser från vårdcentral och/eller sjukhus. Detta innebär också att det inte är samma personal som behandlar dig varje gång. Patientdatalagen gör det möjligt för olika vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler, det kallas sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring ökar patientsäkerheten eftersom vi kan dela information mellan vårdgivare.

Uddevalla kommun har kunnat ta del av andra vårdgivares journalanteckningar sedan flera år tillbaka. Från och med våren 2023 kommer även vi dela med oss av information som finns i vårt journalsystem till andra vårdgivare, såsom tex. Västra Götalandsregionen. Detta innebär att utvalda delar av dina journaluppgifter blir tillgängliga för andra vårdgivare.

Det är bara de vårdgivare som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifterna. Detta görs även efter ditt samtycke. Du kan när som helst välja att information om dig som finns i journalen inte ska delas med andra vårdgivare. Om du inte vill dela information som Uddevalla kommun dokumenterar, kontakta din patientansvariga sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Vid frågor kontakta kontaktcenter: 0522-69 60 00