Ny förskola öppnar i Hovhultsskolans lokaler

Ansökan till Sångvägens förskola är öppen – välkommen med din ansökan!

I augusti öppnar Sångvägens förskola i en del av Hovhultsskolans lokaler. Förskolan har fyra rymliga hemvister och motoriskt utmanande gårdar med odlingar, trädkoja och uterum. I närmiljön finns det skogspartier och lekplatser att upptäcka. En stor tillgång är att Dalabergs bibliotek ligger på promenadavstånd.

Väl förberedda för skolan

Sångvägens förskola kommer att ha profileringen ”I Sagans och berättelsens värld” med litteratur, sagor och berättelser ständigt närvarande. Allt arbete på Sångvägens förskola kommer att ta sitt avstamp i att förbereda barnen för att kunna ta sig an sitt livslånga lärande.

- Målet med vår undervisning är att barnen ska vara stolta och väl förberedda för sina studier när de lämnar förskolan, säger rektor Kim Sölsnaes. Vårt motto kommer att vara ”Jag kan, jag vill, jag vågar”.

Ansökan

Du hittar mer information och ansöker om plats via uddevalla.se:
Ansök OM Plats på förskola

En del av den nya skolstrukturen

Sångvägens förskola är del av den av den nya skolstrukturen för ökad integration, och för att motverka att barnen befinner sig i en segregerad miljö under lång tid.

Hovhultsskolan blir en F-3 skola med förskolan inrymd i lokalerna, vilket gynnar ett tätt samarbete mellan förskolan och skolan för barnens bästa. Läs gärna mer om Sångvägens förskola:
Sångvägen - Uddevalla kommun