Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 10 maj

Onsdagen den 10 maj sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare under mandatperioden 2022-2026.
  • Begäran från socialnämnden om att upphöra med valfrihetssystem för boendestöd.
  • Begäran från socialnämnden om upphandling av utförandet av personlig assistans.
  • Igångsättningsbeslut med reviderad investeringskalkyl Bokenäs förskola.
    Sammanslagning av kommunens priser.

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-05-10

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE