Naturpriset delades ut till Projekt Fjordtorsk

Samhällsbyggnadsnämnden delade på tisdagen ut Uddevalla kommuns naturpris till Projekt Fjordtorsk. Projektet arbetar för att Byfjorden ska fyllas med liv genom att sätta ut konstgjorda rev på botten för att skapa boplatser åt torsk och hummer. Priset består av ett insektshotell som fått namnet Bifjorden, plaketter till hotellet samt blommor.

Glada män och en kvinna står i ett sammanträdesrum

Projekt Fjordtorsk fick ta emot kommunens naturpris. Från vänster: Kent Andreasson, samhällsbyggnadsnämnden, Inge Bäckström, Projekt Fjordtorsk, Sofia Stengavel, kommunekolog, Thomas Eriksson, Lars Bäckström och Lars-Olof Axelsson Projekt Fjordtorsk, samt Mattias Forseng, ordförande samhällsbyggnadsnämnden. (klicka för större bild)

Priset delades ut av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Forseng.

-   Vi är jätteglada att vi får kommunens naturpris. Våra konstgjorda rev är havens insektshotell. Med reven skapar vi bra habitat och miljöer, och får vi bra miljöer så får vi mer liv i havet, det blir levande ekosystem. Vid våra rev trivs både torsk och hummer, säger Lars-Olof Axelsson från Projekt Fjordtorsk.

70 konstgjorda rev i Byfjorden

Projekt fjordtorsk startade 2015 och har fram tills nu placerat ut 70 konstgjorda rev i Byfjorden. Reven består av byggelement av betong med håligheter, som sänks ned till 7-12 meters djup. Reven är attraktiva för torsk och hummer, men också en levande plats där borstmaskar och mindre organismer trivs. Provfiske visar att torsken håller till vid de konstgjorda reven, vilket också syns på filmer som är filmade vid reven. Projektet arbetar också för att få en ökad syrehalt i Byfjorden.

Naturpriset delas ut för att uppmärksamma personer som gjort insatser för att gynna naturen och bevara den biologiska mångfalden i Uddevalla under föregående år.

Läs tidigare nyhet: Naturpris för att återskapa en byfjord med fisk

Mer information om Projekt fjordtorsk och filmer från reven

två män står i en korridor i stadshuset

Thomas Eriksson och Lars-Olof Axelsson från Projekt Fjordtorsk är glada över utmärkelsen.

Två skyltar/plaketter med blommor och texterna Hotell Bifjorden samt Uddevalla kommuns naturpris 2022 Projekt Fjordtorsk

Naturpriset består av ett insektshotell med namnet Hotell Bifjorden, samt plaketter som kan sättas upp på det.