Ungdomsfullmäktige sammanträder måndagen den 22 maj

Måndagen den 22 maj sammanträder ungdomsfullmäktige klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du som är intresserad kan komma och lyssna.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13–18 år att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Aktuella ärenden

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte den 22 maj:

  • ·Besök av kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson.
  • Ungdomsförslag om ett finare Uddevalla.
  • Planering inför ungdomsfullmäktiges aktivitetsdag 25 maj.

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll

Du hittar ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll här på uddevalla.se:

Ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll