Långsam planprocess men bättre kontakter med politiker och tjänstemän tycker fastighetsföretagen

Fler fastighetsföretag är missnöjda med planhantering i Uddevalla kommun. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet från Fastighetsägarna. I totalrankingen hamnar Uddevalla kommun i mitten. Sedan föregående undersökning har dock nöjdheten ökat med att de kommunala avgifterna bedöms som rimliga, och kontakterna med tjänstemän och politiker har förbättrats.

Fyra personer står på taket till Stadshuset, i bakgrunden skymtar Uddevalla och Byfjorden

Henrik Sundström, kommunstyrelsens förste vice ordförande, Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Petra Ohldin-Lampinen, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Uddevalla, och Ove Thörnkvist Leeway, Fastighetsägarnas kretsstyrelse värnar om en fortsatt konstruktiv dialog.

Fastighetsägarna har sedan 2006 låtit mäta hur det står till med fastighetsföretagarklimatet i 18 kommuner. Undersökningen granskar hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. I årets undersökning får Uddevalla kommun ett NKI på 62,5, vilket placerar kommunen i mitten av totalrankingen.

Avgifter bedöms rimliga

Sedan förra undersökningen 2021 har andelen nöjda ökat i delfrågor som att de kommunala avgifterna bedöms som rimliga, kontakten med tjänstemännen har förbättrats och kontakten med politiker får ett något mer positivt omdöme. Men missnöjet med kommunens planhantering har ökat enligt undersökningen. Endast 15 procent av de svarande anser att planhanteringen fungerar smidigt i Uddevalla. Det är långt under snittet på 26 procent för samtliga svarande i alla kommuner och kan även jämföras med Trollhättan där 50 procent tycker planhanteringen fungerar smidigt.

Totalt sett ökar andelen missnöjda i nästan alla kommuner. Det beror delvis på ökade kostnader. Det senaste årets ekonomiska turbulens visar sig även i Uddevalla. Exempelvis har andelen svarande som anser att det finns goda förutsättningar att bedriva lönsam verksamhet minskat något i Uddevalla sen senaste undersökningen, men fortfarande anser 56 procent att förutsättningarna är goda.

Värnar om fortsatt konstruktiv dialog

- Utvecklingen går i positiv riktning för flera viktiga delfrågor för fastighetsbranschens förutsättningar att verka i Uddevalla kommun. Vi på Fastighetsägarna välkomnar och värnar om en fortsatt konstruktiv dialog med kommunens företrädare för ett än mer förbättrat fastighetsföretagarklimat, säger Petra Ohldin Lampinen, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Uddevalla.

- Det är glädjande att Fastighetsägarnas medlemsföretag upplever att kontakterna med politiker och tjänstemän fungerar bättre på senare tid i Uddevalla kommun. Utifrån de resultat som undersökningen visar så konstaterar jag att den nya majoriteten har en del områden att arbeta vidare med och förbättra framöver, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.