Fjärrtillsyn på natten ger Åke trygghet

Två gånger varje natt aktiveras en kamera i sovrummet hos Åke Brobäck, det är på det viset han får sina tillsynsbesök nattetid. Via kameran tittar personal till Åke och ser så att allt verkar som vanligt. Detta kallas fjärrtillsyn och är ett sätt att på distans erbjuda personer med hemtjänst trygghet samt ostörd nattsömn.

Åke Brobäck bor i en trygghetslägenhet.

Välfärdsteknik är samlingsnamnet för olika digitala lösningar med syfte att bidra till ökad trygghet och självständighet för personer som är i behov av hjälp eller stöd på något vis.

Marika Hansson arbetar som installatör av välfärdsteknik inom socialtjänsten i Uddevalla kommun. Hon berättar att förutom ostörd nattsömn är en annan fördel med fjärrtillsyn att det går att planera personalens resurser lite bättre. Detta eftersom det frigör värdefull tid då personalen inte behöver göra lika många fysiska besök nattetid.

Inga filmer sparas eller lagras

Det är personer som är beviljade nattlig tillsyn (ett biståndsbeslut), som kan få fjärrtillsyn. Det kostar inget extra utan ordinarie hemtjänstavgift gäller. Kameran är bara aktiverad under i förväg bestämda tider som man kommer överens om. Åke Brobäck till exempel, har valt att kameran är aktiv vid midnatt och klockan tre på natten.

- Tidigare hade jag fysiska besök, och nittio procent av besöken så vaknade jag, och jag var lite besvärad av det där. Nu har jag tillsyn via kamera istället och det fungerar perfekt, berättar Åke Brobäck som bor i trygghetslägenhet på Hovhult i de norra delarna av Uddevalla.

När kameran inte är aktiv är den riktad mot taket eller väggen och den fungerar lika bra i mörker, därför behöver ingen lampa vara tänd. Inga filmer sparas eller lagras och det är heller ingen ljudupptagning på filmerna.

Fysiskt besök vid behov

Om något verkar avvikande eller om personen inte syns i bild, tittar personal i kameran en gång till efter en stund. Är personen fortfarande inte synlig för kameran skickas personal ut och gör ett fysiskt besök. Även vid strömbortfall eller om kameran av annan orsak inte kopplar upp, kallas personal ut och utför tillsynen fysiskt.

- För en del kan det vara ovant till en början, men de allra flesta vill behålla fjärrtillsynen då de ser fler fördelar med kamera jämfört med fysiska besök, till exempel tryggheten och självständigheten, säger Marika Hansson.

Film om fjärrtillsyn på natten

Titta på filmen där Åke berättar hur det är att ha fjärrtillsyn på natten och hur det ger honom trygghet.


Syntolkad version av filmen om fjärrtillsyn på natten

Du hittar en syntolkad version av filmen på vårt YouTubekonto:

Syntolkad version av filmen om fjärrtillsyn

Mer information om välfärdsteknik

Läs gärna mer om hur Uddevalla kommun digitaliserar för smartare äldreomsorg:

Välfärdsteknik Uddevalla kommun