Ungdomar och politikers tillgänglighet i fokus under demokratiprat 

Onsdagens demokratiprat i stadsdelen Dalaberg som syftade till att öka intresset för politik och prata om hur man kan påverka lockade både stora som små. Första stoppet av två, var på Torget på Lillbräckan. Kommunen bjöd på eftermiddagsfika vilket lockade i det fina vädret.

Bild på personer vid kaffevagn

Både vuxna och ungdomar ville fika och prata med politikerna.

Onsdagens demokratiprat i stadsdelen Dalaberg som syftade till att öka intresset för politik och prata om hur man kan påverka lockade både stora som små. Första stoppet av två, var på Torget på Lillbräckan. Kommunen bjöd på eftermiddagsfika vilket lockade i det fina vädret.

- Kaffevagnen som både bjöd på kaffe och kanelbullar lockade ju naturligtvis, men det gjorde också att vi fick samtal kring viktiga frågor med de som bor i området; om aktiviteter för ungdomar till mer allmänna frågor om hur det är att bo i området, säger Andréa Kihl, demokratiutvecklare och utredare på Uddevalla kommun.

Aktiviteter för ungdomar

På kvällen öppnades mötesplatsen på Dalaberg Torg upp och demokratipratet fortsatte med frågor. En av deltagarna på mötet var Parosh Mahmoud som arbetar ideellt i moskén med att hitta på saker för ungdomar i området.
- Många unga här känner sig bortglömda i samhället. Vi lägger från vår egen ficka för att göra saker för unga.  Vi vill kunna säga att det vi gör är för att samhället står bakom, inte att vi gör det själva. Han undrade vilket stöd ungdomar kan få från kommunen?

- För att söka ekonomiskt stöd från kommunen kan man bilda en förening. Här hjälper vi till med hur man ska gå tillväga  och vilka pengar som finns att söka, säger Christina Nilsson, från demokratiberedningen på Uddevalla kommun.

Politikers tillgänglighet

Andra frågor som diskuterades var hur man når fram till politiker mellan valen. Christina Nilsson (KD) och Louise Åsenfors (S) från kommunens demokratiberedning berättar att möten som de här är ett sätt att ändra på uppfattningen att politiker bara syns under valår.

- Vi vill samtala mer regelbundet med invånarna om frågor de tycker är viktiga och öka intresset för demokrati och att det går att påverka. Området har det lägsta valdeltagandet i Uddevalla, så det är en viktig fråga.