Så vill gymnasieeleverna utveckla aktivitetsytor

Mer belysning, multisportsplaner, utegym och grillplatser. Det är några av förslagen från eleverna från teknikprogrammets inriktning samhällsbyggande och miljö. De har tittat närmare på ett antal mindre grönytor i Helenedal, Hovhult eller Fasseröd.

Massor av elever står samlade utomhus i solskenet

Gymnasieeleverna från teknikprogrammets inriktning samhällsbyggande och miljö har undersökt och föreslagit hur aktivitetsytorna i Helenedal, Hovhult och Fasseröd kan utvecklas.

I kursen Hållbart samhällsbyggande samarbetar teknikelever från Uddevalla gymnasieskola med samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen. Projektet är kopplat till ett pågående förstudiearbete om kommunens aktivitetsytor där syftet är att samla kunskap och fånga viktiga perspektiv inför framtagande av en utvecklingsplan.

- Denna verklighetsbaserade undervisning ger teknikeleverna möjlighet att analysera samspelet mellan uddevallabor och olika gröna aktivitetsytor utifrån perspektivet hållbar utveckling. Eleverna är aktiva och engagerade och tar stort ansvar för den kunskap som de producerar, säger lärarna Matilda Olausson Lusth och Marie Grice som samundervisar i kursen.

Enkäter och intervjuer

Eleverna fick i höstas i uppdrag att se på hur tre olika ytor på Fasseröd, Helendal och Hovhult kan utvecklas i Uddevalla. Platserna är så kallade aktivitetsytor, där man på egen hand kan spela exempelvis fotboll.

Eleverna har skickat ut enkäter och intervjuat besökare, närliggande skola och boende. Därefter presenterade de fördjupande analyser och förslag.

I presentationerna kom det fram bland annat att flera av dessa områden upplevs otrygga under kvällstid och mer belysning önskades. Förslagen och skisserna som presenterades innehöll bland annat multisportsplaner, fler sittplatser, utegym, mer växtlighet, vinteraktiviteter och grillplatser.

Värdefullt arbete

Elevernas arbete är mycket värdefullt då det ger en bra bild av vad de som bor i närheten har för önskemål om platserna och det kan därför användas som ett underlag till framtida upprustningar. Även eleverna uttryckte att de tyckte att projektet har varit intressant, roligt och lärorikt.

- Vi planerar att gå vidare med flera av elevernas fina idéer, säger Madelene Petersson, trädgårdsingenjör.

Läs tidigare nyhet Gymnasieelever undersöker hur grönytor används

Två glada kvinnor

Lärarna Marie Grice och Matilda Olausson Lusth.