De får Uddevalla kommuns folkhälsopris 2023

Uddevalla kommuns folkhälsopris 2023 delas ut för två betydande insatser för folkhälsan i kommunen. Priset delas mellan Fanny Dalberg som på ett utmärkande sätt fört svaga gruppers talan och lyft deras rätt till hälsa, samt Uddevalla Idrottssällskap (UIS) och Bohusläningens långsiktiga arbete med Skogspromenader som i decennier uppmuntrat och lockat Uddevallas invånare till fysisk aktivitet och social samvaro i naturen.

Samlingsbild med åtta personer i gröna träningsjackor tillsammans med två kvinnor i sommarklänningar. De står på en veranda med vattnet i bakgrunden på Gustafsberg.

Årets folkhälsopris delades ut på Gustafsberg under nationaldagsfirandet. På bilden syns från Uddevalla Idrottssällskap Stefan Mellgren, Jan-Erik Pålsson, Dick Nyman, Bo Uppvall, Lilian Axelsson, Börje Pålsson, Erling Olsson, samt Fanny Dalberg och Ann-Charlott Gustafsson

Folkhälsopriset delades ut under kommunens nationaldagsfirande på Gustafsberg den 6 juni.

Uddevalla kommuns folkhälsopris syftar till att uppmuntra goda insatser inom folkhälsoområdet och stimulera till fortsatt arbete för att främja befolkningens hälsa och förebygga ohälsa. Folkhälsopriset består av 10 000 kronor som fördelas på två pristagare som får 5 000 kronor vardera, samt diplom och blommor. Hälsopolitiska rådet utser pristagare.

Årets båda folkhälsopristagare visar att hälsa är för alla. Det handlar om grupper som själva inte kan föra sin talan, vars förutsättningar till hälsa ligger i andra människors händer, och om befolkningen generellt – barn, vuxna och äldre. Pristagarna bidrar tillsammans med en bredd i det viktiga hälsofrämjande arbetet.

Folkhälsopriset 2023, Fanny Dalberg, motivering:

En tjej står framför en bokhylla med pärmar

Fanny Dalberg

”Folkhälsa är för alla. Det finns grupper som själva inte kan föra sin talan och som inte kan göra sina röster hörda såsom personer med svår funktionsnedsättning, demens och psykisk sjukdom. Fanny Dalberg arbetar som stödpedagog och har på ett utmärkande sätt skapat förutsättningar för hälsa för personer inom dessa målgrupper i Uddevalla. Fanny Dalberg har genom sina insatser bidragit till allas rätt till ett värdigt liv och hälsa utifrån sina förutsättningar som kommer få betydelse för hur man inkluderar alla i folkhälsan.”

Folkhälsopriset 2023, Uddevalla Idrottssällskap (UIS) och Bohusläningens Skogspromenader, motivering:

Liljekonvalj i skogen

”UIS började arrangera skogspromenader redan 1952 med tipsfrågor och har sedan dess arrangerat årliga skogspromenader med skogsbingo som under årens lopp lockat 10-tusentals deltagare. Promenaderna brukar vara ca 5 km långa och är barnvagnsvänliga. De kombineras med kluriga frågor för både barn och vuxna som uppmuntrar familjer att ge sig ut tillsammans och samtidigt ger hjärnan motion. UIS och Bohusläningen har genom denna långsiktiga satsning på fysisk aktivitet och social samvaro i naturen bidragit till förutsättningar för folkhälsa i Uddevalla."

Folkhälsopris för att främja hälsa eller förebygga ohälsa

Folkhälsopriset delas ut årligen till en eller flera personer, förening, organisation, företag eller förvaltning som på ett utmärkande sätt arbetat för att främja hälsa eller förebygga ohälsa för invånare i Uddevalla kommun.

För mer information, kontakta

Ann-Charlott Gustafsson
Ordförande Hälsopolitiska rådet
Telefon 0522-69 70 27