Ulf G. Eriksson får Demokratipris för sitt långvariga engagemang

En kvinna och en man står på en veranda på Gustafsberg, man ser havet i bakgrunden

Kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson delade ut årets demokratipris till Ulf G Eriksson.

Uddevalla kommun är stolta över att tilldela Demokratipriset till Ulf G. Eriksson som erkännande för hans mångåriga engagemang för kommunal och regional demokrati.

Uddevalla kommun är stolta över att tilldela Demokratipriset till Ulf G. Eriksson som erkännande för hans mångåriga engagemang för kommunal och regional demokrati.

Eriksson, som är en välkänd journalist och författare, har arbetat med att sprida kunskap och öka medvetenheten om ämnet sedan 1978. Hans böcker, inklusive Centralmakt eller regional demokrati och Ny i politiken, har varit till stor hjälp för att föra en dialog om hur vi kan förbättra delaktighet i samhället.

- Tack, tusen tack. Få saker värmer så gott som när man får uppskattning för nedlagt arbete, sade Eriksson. Demokratins stora styrka är de gemensamma lösningarna. Att vi under ständig diskussion och debatt kan ta gemensamt ansvar för den samhällsutveckling som är nödvändig, inte minst när det gäller klimatet.

Ulf G. Eriksson har även skrivit jubileumsskriften Hur 11 landskommuner och en stad blev Uddevalla kommun, där han beskriver kommunens historia och utveckling.

- Denna utmärkelse är ett erkännande av Ulf G. Erikssons stora insatser för att främja demokratin inte bara i Uddevalla kommun, utan även på regional nivå, säger kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson, som kommer att dela ut priset på Gustafsberg under nationaldagsfirandet.

Demokratipriset delas ut varje år till en person som har gjort utmärkande insatser för att främja demokrati och delaktighet. Priset delas ut av Uddevalla kommun och består av ett diplom och en prissumma på 10 000 kronor.