Vi låter vägkanter och andra gräsytor blomma i sommar

I sommar kommer vilda blommor och gräs som växer intill kommunens gator och vägar att få stå kvar och fortsätta växa. Detsamma gäller vissa gräsytor som inte kommer att klippas lika frekvent. Dessutom skapas tre nya ängar för att hjälpa bin, humlor och fjärilar att hitta mat och gynna den biologiska mångfalden.

Blommande vägren med olika vita, röda, gula och lila blommor

Även i sommar kommer du att kunna se vilda blommor stå kvar i vägrenen, de är viktiga matkällor för humlor, bin och fjärilar.

I Ljungskile, Dalaberg och Fasseröd anläggs nya ängsytor på en del av kommunens gräsmattor. Där skalas gräs och jord bort, sandig jord läggs ut och olika slags ängsväxter planteras. Detta är en del i kommunens arbete för att gynna pollinatörer och andra insekter, och satsningen finansieras via LONA, länsstyrelsens bidrag till lokala naturvårdssatsningar.

Vägkanternas blommor står kvar och gräsytor klipps mer sällan

Kommunen brukade tidigare klippa vägkanterna två gånger per år. Förra sommaren upphörde denna kantklippning som ett led i arbetet med att värna den biologiska mångfalden. De vilda blommorna som finns i vägkanterna är viktiga matkällor för pollinatörerna. Detsamma gäller för vissa gräsytor runtom i kommunen som också kommer att klippas mer sällan.

- Vi lät bli att klippa i vägkanterna förra sommaren, och det blev så pass lyckat att vi gör på samma sätt i år. Vi utökar också med fler gräsytor där vi glesar ut klippningen. När gräset inte klipps lika ofta har olika örter möjlighet att växa upp och blomma, vilket ger mat till pollinatörer som humlor, bin och fjärilar, säger Fredrik Stengavel, enhetschef gata/park drift.

Trafiksäkerhet viktigt

Undantaget är korsningar eller andra platser där växtligheten kan påverka sikt och trafiksäkerhet på ett negativt sätt. Där kommer klippningen av vägrenen att ske som vanligt.

- Trafiksäkerheten är viktig, så vi kommer att utvärdera detta arbetssätt kontinuerligt under hela sommaren, säger Fredrik Stengavel.

Prästkragar som blommar på en stor yta, man ser höghus i bakgrunden

Nu skapas tre nya ängar i kommunen, i Ljungskile, Fasseröd och Dalaberg. Bilden visar den blommande ängen vid Söderplan i Uddevalla, som gjordes iordning för två år sedan.