Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 juni

Onsdagen den 14 juni sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 09.00. Välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Kommunens flerårsplan 2024-2026 med budget 2024.
  • Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Holma.
  • Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente, flygning med drönare, bostadsanpassningsbidrag samt bostadsförsörjning.
  • Begäran från kultur- och fritidsnämnden om utökade ekonomiska medel för åtgärder på Fridhemsvallen.
  • Miljöredovisning 2022 – ledningens genomgång av ISO 14001.
  • Revidering av åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan 2023.

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-06-14

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE