Välkommen till våra vackra badplatser

Vill du svalka dig? Varmt välkommen att upptäcka någon av kommunens 16 badplatser! Du kan välja mellan salt och sött, klippor eller långgrunda stränder. Nu är badplatserna iordninggjorda för säsongen och från 21 juni startar vattenprovtagningen.

Lindesnäs badplats, man ser massor med vita tusenskönor på en gräsmatta som leder ned mot vatten, dock syns inte självba stranden

Välkommen till våra vackra badplatser, Lindesnäs badplats är en av dem.

Kultur och fritid har förberett kommunens badplatser inför säsongen:

  • Bryggor, hopptorn och bottnar är besiktade
  • Räddningsutrustningen kontrollerad
  • Toaletter och soptunnor utplacerade
  • Gräsytor klippta och lekplatser omskötta

Städning, skötsel och kontroller av alla platser och all utrustning sker löpande. Vattenprover tas regelbundet fyra gånger under den officiella badsäsongen som varar från 21 juni till den 20 augusti.

Olika arbetslag på badplatserna

Du som besökare kan komma att mötas av fler olika arbetslag från Uddevalla kommun som arbetar på stränderna. Förutom den ordinarie personalen stärks arbetet av lokalvårdsservice, arbetslag från arbetsmarknadsenheten och ungdomar som gör sommarlovspraktik på våra stränder. 

Vi vill värna biologisk mångfald

Kanske märker du som besökare en viss förändring i år då vi lämnar vissa gräsytor oklippta och strandlinjen inte krattas i samma omfattning. Detta för att värna om och öka den biologiska mångfalden längs vår kust, som i många fall ligger inom naturvårdsområden och reservat. 

Hjälp oss hålla ordning 

Vi vädjar till dig som besökare att:

  • Hjälpas åt att hålla god ordning på stränderna
  • Ta med eget avfall hem.
  • Åka kollektivt, samåka eller ta cykel under högsäsong då det kan bli mycket trångt på parkeringarna.
  • Alltid parkera så att nödfordon kan komma fram och respektera handikapparkeringarna.
  • Hundar, katter och hästar får inte vistas i anslutning till de kommunala badplatserna. Detta gäller hela året. 

Två hundbadplatser

Vill du ta med dig din hund till badplatsen? Det finns två hundbadplatser i kommunen, en ligger vid södra delen av Bjursjön och en ligger mellan Bodele och Sörkullens badplats.

Här kan du läsa mer om våra badplatser: www.uddevalla.se/bad

Vi önskar er en trivsam vistelse på våra vackra badplatser!

Har du frågor? Frågor och synpunkter hänvisas till Kontaktcenter där du får snabba och korrekta svar.