Balans mellan miljö, lokalt producerad mat, rimliga krav vid upphandlingar och ekonomi

- Politik handlar om att prioritera och välja väg. Den nya majoriteten väljer att prioritera miljömål som stimulerar närproducerat och inte försvårar för lokala aktörer. Vi ser det heller inte nödvändigt med extra kommunala krav utöver den lagstiftning som redan finns. Sänkta trösklar utan att äventyra våra långsiktiga miljömål, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Martin Pettersson

Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

  • Fordonsinköpen ska ge en god spridning av tillgängliga bränsletyper för att fortsatt säkra mobilitet vid elavbrott och kris.
  • Det är viktigare att mindre och lokala aktörer får möjlighet att göra affärer med Uddevalla kommun än att ställa högre miljö- och klimatval för transporter än vad lagstiftningen säger.
  • Verksamhetens arbetsredskap (fordon) ska vara ändamålsenliga och kunna drivas vid elavbrott och kris.
  • Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för att säkerställa att solceller och energilagring används där så är ändamålsenligt- behöver inte göras genom direkt politisk styrning.
  • Fossilfri kärnkraft prioriteras framför andra energislag.
  • Vaga mål som inte går att följa upp har ned prioriterats; såsom hållbar upphandling med klimatpåverkan och utveckla kommunens varor och tjänster för en längre livslängd.

- Vi som politiker har många perspektiv att ta hänsyn till där vi behöver ha en balans mellan miljö, lokalt producerad mat, rimliga krav vid upphandlingar och ekonomi. Med denna inriktning vill skapa en bättre framtid för oss som lever och verkar inom Uddevalla kommun, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om besluten som togs i kommunfullmäktige