Sparar dricksvatten med hjälp av att vattna med spillvatten

Uddevalla kommun använder sig av gråvatten, det vill säga spillvatten, för att vattna sina planteringar istället för rent dricksvatten. Detta sparar det värdefulla dricksvattnet för andra viktiga användningsområden samtidigt som odlingarna kan fortsätta frodas under en tuff torkperiod.

Person vattnar blommor

Bevattning av blommor med hjälp av spillvatten.

Uddevalla kommun står inför en tuff torkperiod där de behöver tillgodose vattnet för blommor och träd bland annat. Med minimal nederbörd i juni och inget slut på torkan i sikte, är det en utmaning för många att få vattnet att räcka till för sina odlingar. Men Uddevalla kommun har en lösning som kan hjälpa till att bevara rent dricksvatten och låta odlingarna fortsätta frodas. 

Återanvända spillvatten

Gata Park drifts tf arbetsledare, Jenny Larsson, säger: 

- Vi har cirka 16 000 sommarblommor som sätts ut i dagarna och vi är tacksamma för denna lösning tillsammans med Skansverket så att vi kan vattna våra planteringar utan att slösa på dricksvattnet. 

Lösningen som Uddevalla kommun har tagit är att återanvända spillvatten genom att vattna med gråvatten. Detta är en smart lösning som sparar rent dricksvatten för andra viktiga användningsområden.

Spara på dricksvattnet

Men vad kan du som privatperson göra redan nu för att spara vatten? Enligt driftschefen på det kommunala vattenverket Marieberg, Linus Pålsson, är det just nu ingen akut vattenbrist, förutom i Skredsvik där det råder bevattningsförbud. Men redan nu kan du tänka på att minska din vattenförbrukning. Det kan vara att undvika att fylla poolen, vattna gräsmattan på kvällar och morgon för att undvika avdunstning och köra fulla disk- och tvättmaskiner.