Felaktiga rykten på sociala medier

Den senaste tiden har det spridits falska och skrämmande rykten på sociala medier om att socialtjänsten kidnappar barn. Dessa påståenden är helt och hållet felaktiga och strider mot vår grundläggande svenska rättssäkerhet.

Socialtjänsten arbetar för att skydda och stödja barn som lever i utsatta situationer. Arbetet utförs alltid med respekt för barnets bästa och med utgångspunkt i den enskilda familjens behov. Allt arbete som socialtjänsten gör är dessutom reglerat av lagar och förordningar.

Falska påståenden

De falska påståendena om "kidnappningar" av barn är inte bara falska utan också extremt skadliga för de familjer och barn som faktiskt behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. Att sprida falska rykten på sociala medier kan skapa oro och rädsla i samhället och försvårar socialtjänstens viktiga arbete.

Källkritik

Vi uppmanar alla att vara försiktiga med att sprida information på sociala medier utan att kolla källor och verifiera informationen. Om någon har bekymmer eller frågor om socialtjänstens arbete är det viktigt att ta kontakt med Uddevalla kommun för att få korrekt och verifierad information.

 

Läs mer om hur kommunen arbetar med dessa frågor

Kontakt

Kommunen@uddevalla.se

Telefon: 0522-69 60 00