Företagare får hjälp med sina bygglovsärenden av Tihomir

Uddevalla kommun har valt att underlätta för företag som behöver söka bygglov genom att anställa en dedikerad bygglovshandläggare, Tihomir Jerkovic.

Bygglovshandläggare Tihomir Jerkovic

Bygglovshandläggare Tihomir Jerkovic.

Tihomir har lång erfarenhet av att arbeta med bygglovsfrågor och har arbetat som byggnadsinspektör, miljö- och byggchef.

Han uppmanar företag att skicka information om sitt projekt direkt till honom för ett personligt möte där förutsättningarna diskuteras.

Vid komplexa ärenden kan han samordna med andra inspektörer och handläggare på kommunen för att göra processen smidig och effektiv.

Tihomir uppmuntrar företag att höra av sig gällande bygglovsfrågor, med förslag på förbättringar eller om man upplever att något gått väldigt bra.

Företagare kan nå Tihomir via telefon eller mejl och boka möte på plats där byggprojektet är tänkt att utföras.

Kontakt

tihomir.jerkovic@uddevalla.se

0522-697374