Är det en invasiv art som blommar vackert på din tomt?

Nu är sommaren här och överallt blommar det vackert. Bland det vackra finns det växter som långsamt breder ut sig och tar över. Det är invasiva arter som från början inte hör hemma i vår natur, utan har importerats hit. Väl här växter de snabbt och orsakar allvarlig skada på våra ekosystem när de konkurrerar ut andra arter.

En naturvårdsekolog håller fram en jättebalsamin mot kameran

Kommunens ekolog Sofia Stengavel visar en jättebalsamin som ingår i de invasiva arter du som fastighetsägare måste bekämpa om de finns på din mark.

Invasiva arter kan delas in i två kategorier:

1. Invasiva arter som EU har fattat beslut om i sin förteckning över invasiva arter. Det är förbjudet att sprida eller gynna invasiva arter som finns med på förteckningen på något sätt. Du får inte ha sådana arter på din tomt och de är också förbjudna att sälja. Du som äger en fastighet är ansvarig för att ta bort invasiva arter om de finns på din mark. Exempel på arter som omfattas av lagstiftning är jättebalsamin och jätteloka.

2. Invasiva arter som ännu inte omfattas av några regler. Dessa arter riskerar också att orsaka allvarlig skada. Det är därför starkt rekommenderat att inte sprida utan redan nu begränsa eller bekämpa även dessa arter. Här ingår bland annat blomsterlupin och parkslide. Just nu utreder regeringen ett förslag att lägga in flera av dessa arter på en nationell förteckning och då skulle de omfattas av motsvarande förbud som de EU-listade arterna i gruppen ovan.

Vilka invasiva arter är vanligast här i Uddevalla?

Förra året utförde kommunen en inventering av invasiva arter, bland annat jättebalsamin och parkslide. Arbetet fortsätter i sommar, och vi jobbar vidare med de fynd som redan rapporterats in.

I Artdatabanken kan du se vilka arter som rapporterats här i vår kommun. Flest fynd av jättebalsamin är inrapporterade i Ljungskile, Herrestad och centrala Uddevalla. När det gäller blomsterlupin har vi många fynd inrapporterade norr om Hovhult men även i Forshälla och Sunningen. Parkslide har särskilt rapporterats in vid Gustafsberg, Lanesund och Lerbo. En del inrapporteringar gäller ett och samma bestånd, så för att få en bra bild av läget rekommenderas det att själv gå in i fyndkartan och titta.

Lär dig känna igen fem invasiva arter som tar över i Uddevalla

Vad ska jag göra om jag hittar en invasiv art?

Vi vill gärna ha din hjälp att rapportera alla platser där vi har invasiva arter. Ta en bild på växten och rapportera in ditt fynd till Artdatabanken.

Här rapporterar du fynd av invasiva arter>>

Om du är markägare och har invasiva arter på din mark måste du ta reda på vad som gäller för just den arten. En del växter bör bekämpas innan de går i frö - andra gör man bäst i att helt låta vara i fred för att undvika att arten sprider sig ytterligare.

Mer information

Läs mer om invasiva främmande arter>>

Naturvårdsverkets pressmeddelande om förslag på nationell förteckning>>

Några exempel på invasiva arter

Blomsterlupin

Gul skunkkalla

Jättebalsamin

Jätteloka

Parkslide

Mink