Så känner du igen ett Stillahavsostron

I Sverige finns det idag två ostron arter, det inhemska platta ostronet och det invasiva vågformade Stillahavsostronet som och har funnits i Sverige i ungefär 17 år. Utseendet på dem och våra inhemska ostron skiljer sig åt.

Stillahavsostronen har vågiga och ibland ganska vassa kanter

Stillahavsostronet (även kallat Japanskt jätteostron) kommer som namnet avslöjar ursprungligen från Stilla havet och introducerades i Europa runt 1966.

Det växer snabbt och är idag världens mest odlade ostron. Utseendemässigt skiljer det sig ganska mycket från våra inhemska ostron.

Stilla havsostronen är droppformade med vågig kant

Stillahavsostronen är droppformade och ofta ganska stora. De har en vågig och ibland taggig kant och brun-lila band medan det inhemska ostronet är platt, runt och finvågigt. Den taggiga och ibland väldigt vassa kanten, kan ställa till problem för personer som badar och rör sig i områden där Stillahavsostronen växer, och som av misstag råkar trampa på ett ostron.

Men till skillnad från flera andra invasiva arter så tillhör inte Stillahavsmusslorna en art som vi uppmanas att ta bort. Detta beror på att ostronet inte står med på den EU-lista över de arter som det finns lagkrav på att bekämpa, berättar Sofia Stengavel som är kommunekolog på Uddevalla kommun.

Ostronen omfattas av Sveriges fiskelagar

Just nu pågår ett projekt, som flera universitet och Svenska miljöinstitutet står bakom, som tittar på om det skulle gå att ändra eller komma runt lagstiftningen för att släppa fisket av Stillahavsostronen fritt. Men i nuläget får inte vem som helst ge sig ut för att plocka ostron eftersom både vårt inhemska ostron och Stillahavsostronet omfattas av Sveriges fiskelagar. Fiskelagarna säger att ostronet tillfaller markägaren eller den som har fiskerätt i området.

-Det pågår en del forskning kring Stillahavsostronet eftersom det är en relativt ny art. Bland annat diskuterar man möjligheten att begränsa dem på platser där de gör skada, tillexempel badstränder, och låta dem växa fritt på platser där de inte stör någon. Men än så länge får vi förhålla oss till de regler som finns nu, säger Sofia Stengavel.

Lär dig mer om Stillahavsostronet

Läs mer om Stillahavsostronet på Havs- och vattenmyndighetens hemsida:Havs och Vattenmyndighetens hemsida