Västvatten tar bort besparingsuppmaningen av vatten i Uddevalla kommun

Besparingsuppmaningen i Uddevalla kommun tas bort den 12 juli. Detsamma gäller för bevattningsförbudet i Skredsvik som i stället får en besparingsuppmaning tillsvidare. Håll dig uppdaterad om vattenläget på Västvattens webbplats i sommar.

Besparingsuppmaningen av vatten tas bort den 12 juli.

På grund av det varma vädret och den höga vattenförbrukningen införde Västvatten en besparingsuppmaning i hela Uddevalla kommun den 16 juni.

Från och medden 12 juli tas besparingsuppmaningen bort eftersom nivåerna i våra ytvattentäkter är fortsatt låga, men har återhämtat sig.

Det bevattningsförbud som tidigare utfärdats för Skredsvik i Uddevalla kommun tas också bort från och med den 12 juli. Men för Skredsvik gäller besparingsuppmaningen av vatten tills vidare.

Håll dig uppdaterad på vastvatten.se

Du kan läsa mer om den hävda besparingsuppmaningen på Västvattens webbplats. Där hittar du alltid aktuell information om vattensituationen:

Hävd besparingsuppmaning i Uddevalla kommun - Västvatten

vastvatten.se