Avrådan från bad vid Lanesunds badplats tas bort

De senaste vattenproverna från Lanesund visar att badvattnet är tjänligt igen.

Flytbryggor med badstegar på lugnt hav.

Lanesunds badplats.

Nu går det bra att bada vid Lanesunds badplats igen eftersom de senaste vattenproverna ser bra ut. Den tidigare avrådan från att bada vid Lanesund tas bort, och informationsskyltarna på badplatsen har plockats ner.

Regelbundna vattenprover

Uddevalla kommun tar regelbundet vattenprover på alla kommunala badplatser fyra gånger per badsäsong. Proverna tas av Fritidsenheten och skickas till ett laboratorium för analys.

Vattenprover som togs den 3 juli, och som kom tillbaka från laboratoriet den 6 juli, visade på höga halter av E.coli-bakterier och Intestinala Enterokocker. Uddevalla kommun gick då ut med en avrådan till allmänheten från att bada vid badplatserna Kärr, Lanesund, Skår och Unda.

Nya vattenprover togs fredagen den 7 juli och provsvaren som kom tillbaka måndagen den 10 juli visade att badvattnet var tjänligt igen på badplatserna Kärr, Skår och Unda. Avrådan från att bada på de tre badplatserna togs därför bort.

Nya provsvar från Lanesund

Provsvaren från Lanesunds badplats, som kom tillbaka den 10 juli, visade på tjänligt vatten med anmärkning. Därför kvarstod avrådan från bad vid Lanesund. Nya vattenprover visar nu att vattnet är tjänligt igen.

Badplatser i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun har flera fina badplatser, läs gärna mer på våra badplatssidor och hitta din favorit i sommar:
Badplatser - Uddevalla kommun