Kalkning med hjälp av helikopter på Bredfjället och Herrestadsfjället

Kalkningen görs för att minska försurningen och arbetet startar söndagen den 23 juli.

Kalkning med helikopter sker över sjöarna på Herrestadsfjället och Bredfjället med start den 23 juli.

Kalkning med helikopter sker över sjöarna på Herrestadsfjället och Bredfjället med start den 23 juli.

Söndagen den 23 juli startar arbetet med att kalka sjöar, vattendrag och våtmarker på Bredfjället och Herrestadsfjället. Kalkningen görs för att minska försurningen och hjälpa fisken att leva vidare.

Det är svårt att ange exakt var kalkningshelikoptern kommer att kalka eftersom arbetet är väderberoende men planen är att börja med Bredfjället under söndagen.

Kalken motverkar försurning och neutraliserar svavelsyra och kväveoxid som försurar vattnet. Tack vare kalkningen kan fisken överleva och rommen kläckas förklarar Sofia Stengavel, kommunekolog och kalkningsansvarig.

Uddevalla kommun kalkar i området en gång per år för att fisk som abborre och mört ska kunna finnas kvar i sjöarna på Bredfjället och Herrestadsfjället.

Gammalt nedfall fortsätter att försura

Försurningen i vattnet beror på urlakning av svavel- och kvävenedfall som ligger lagrat i marken. Nedfallet har minskat, men försurningen fortsätter eftersom gammalt nedfall fortsätter att lakas ur marken. Målet är att försöka få ett pH-värde kring 6 i sjöarna.

Mer information och spridningsplan