Parkering och infart till Rimnersområdet

Från och med den 7 augusti kommer Edingsvägen vara avstängd för genomfart vilket påverkar trafik till och från Rimnershallen och Rimnersvallen.

Karta över omledning av trafik.

En del av Edingsvägen (se lila markering på bilden) kommer att rivas och byggas om med start den 7 augusti i år. Arbetet beräknas vara klart under maj 2024 och fram till dess kommer vägen vara helt avstängd. Trafik till och från Rimmershallen och Rimnersvallen kommer att ledas om via Exercisvägen och bron över väg 44 (se röda pilar på bilden).

Vad kommer att hända

Lilla cirkulationen kommer att försvinna och Rimnersgatan kommer att bli en gågata. Parkeringen kommer att flyttas från södra sidan till norra sidan så att den ligger i anslutning till simhallens nya parkering. Ny infart till parkeringen samt yta för lämning och hämtning kommer byggas mitt på sträckan. Ny upphöjd gång och cykelpassage kommer byggas strax öster om den nuvarande gång och cykeltunneln under väg 44. Det kommer även byggas en bussficka strax öster om infarten mot Rimnersgatan på den norra sidan om nya Edingsvägen.

Parkering under arbetet

Den nuvarande parkeringen söder om Edingsvägen är öppen och tillgänglig från Exercisvägen under första delen av perioden. Men från och med 4 september 2023 stängs även den av och besökare till området kommer då att kunna parkera norr om Rimnersbadet (se grön markering på bilden).