Västvatten häver besparingsuppmaning för dricksvatten i Skredsvik

Västvatten meddelar att från och med onsdag 9 augusti, hävs den besparingsuppmaning (nivå 1) för dricksvatten som gällt lokalt i Skredsvik, Uddevalla kommun. Håll dig uppdaterad på Västvattens webbplats.

vattendroppar som skvätter upp från en vit yta

Den 12 juli införde Västvatten en uppmaning om att spara på dricksvattnet i Skredsvik. Den senaste tidens regnskurar har fyllt på vattennivåerna och med det hävs nu denna besparingsuppmaning.

Västvatten tackar väderomslaget för det – men också boende i Skredsvik som bidragit genom att vara sparsamma med vattnet.

Läs mer på Västvattens webbplats