Polis och Uddevalla kommun samarbetar för ökad företagstrygghet

Polismyndigheten Västra Fyrbodal och Uddevalla kommun går nu hand i hand för att initiera ett projekt inriktat på företagssamverkan för ökad trygghet. Samarbetet strävar efter att stärka banden mellan näringslivet och samhället, med fokus på att skapa en tryggare miljö för invånare och företagare. Viktiga parter för att få till företagssamverkan och utformning av processen har även Svensk näringsliv varit tillsammmans med Fastighetsägarna.

Kommunpolis Tony Bengtsson och kommunens säkerhetssamordnare Ulrika Engelbrektsson

Kommunpolis Tony Bengtsson och kommunens säkerhetssamordnare Ulrika Engelbrektsson.

Aktörerna rullar till att börja med ut projektet i två strategiskt utvalda områden. Förhoppningen är att detta kommer att utgöra grunden för en bredare företagssamverkan över hela kommunen i framtiden. Första mötet för att diskutera och forma denna samverkan kommer att äga rum den 18 september på Lillesjö industriområde. Det andra mötet är planerat till den 22 september och kommer att fokusera på området kring Mötesplats Riverside/Pipfabriken.

Ökad förståelse

Leder denna satsning gör Kommunpolis Tony Bengtsson och kommunens säkerhetssamordnare Ulrika Engelbrektsson. De kommer att leda mötena och kommer att ge företagarna en djupare förståelse för hur gemensam ansträngning kan bidra till en tryggare miljö. Genom att dela insikter och sammanväva idéer hoppas man kunna forma konkreta strategier för att öka säkerheten i områdena.

Handlingsplan

Efter informationsutbytet och diskussionen kommer mötena att avslutas med en trygghetsrond av området. Genom denna rundvandring kommer man att identifiera säkerhetsrisker, platser med bristande trygghet och områden med otillräcklig belysning. Resultaten av denna inspektion kommer sedan att bilda grund för en handlingsplan, som kommer att inkludera väl genomtänkta åtgärder för att adressera och förbättra säkerheten i området.

 

Ulrika Engelbrektsson
Säkerhetssamordnare
Tel: 0522-696000