Norrskolan möter ökat behov med högre kompetens

Under torsdagen hälsade kommunstyrelsens ordförande Martin Pettersson på hos Norrskolans rektor Niklas Viberg för ett givande samtal om resan mot höjd kompetens hos lärarna för att möta ett ökade behov av stöd hos eleverna. En satsning som gett framgång och lockar vårdnadshavare och elever att söka sig till Norrskolan.

Från vänster Ola Sundberg, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen, Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Niklas Viberg, rektor på Norrskolan.

Norrskolans rektor, Niklas Viberg, har innehaft sin position sedan 2016 och betraktar sitt arbete som en resa med både utmaningar och framgångar. Skolan, som har en lång historia och grundades på 1950-talet, står stadigt, men dess äldre infrastruktur har skapat vissa utmaningar när det gäller att möta dagens undervisningsmetoder och elevers ökade behov av anpassade lärmiljöer. Niklas påpekar att 1950-talets traditionella skolmiljö med klassrum för 20 till 25 elever i många avseenden fungerar väl än idag men begränsar möjligheten för elevers arbete i mindre grupper och i avgränsade sammanhang.

Ökade behov

En av de utmaningar som Norrskolan står inför är ett ökande antal elever med särskilda behov. Norrskolan lokalutformning har begränsade utrymmen för att erbjuda eleverna de avskilda miljöer och resurser de kan behöva. Skolan har begränsat utrymme för lokalförändringar och eventuella ändringar kräver noggrann planering och tid. Rektor och skolans elevhälsa har dock sedan 2016 aktivt och systematiskt arbetat med att öka den specialpedagogiska kompetensen hos skolans personal och har strategiskt fokuserat på att stödja elever som utmanas av skolsystemet. Detta har bidragit till en stabil och strukturerad lärandemiljö.

Fler elever

En unik aspekt med Norrskolan är dess starka kultur och engagemang i att stödja skolans elever och att med en dedikerad personalgrupp systematiskt arbeta med att bemöta elevernas behov av stöd. Detta har lett till att fler elever söker sig till skolan, vilket är ett gott betyg på deras arbete. Samtidigt erkänner Niklas att ökningen av elever med särskilda behov skapar utmaningar för skolans personal, verksamhet och ekonomi.

Fortsätta resan

Sammanfattningsvis ser rektor Niklas Viberg att Norrskolan behöver fortsätta resan mot att höja kompetensen och anpassa sig till den föränderliga skolmiljön, med en för personalen gemensam stark vilja att möta elevernas behov och utmaningar på bästa möjliga sätt.

Fler elever

En unik aspekt med Norrskolan är dess engagemang i att stödja dessa elever och att ha en dedikerad personalgrupp som arbetar med att bemöta dessa utmaningar. Detta har lett till att fler elever söker sig till skolan, vilket är ett gott betyg på deras arbete. Samtidigt erkänner Wiberg att ökningen av elever med särskilda behov har skapat nya utmaningar för skolans personal och verksamhet.

Fortsätta resan

Sammanfattningsvis ser Norrskolans rektor Niklas Wiberg ingen annan väg än att fortsätta på resan mot att höja kompetensen och anpassa sig till den föränderliga skolmiljön, med en stark vilja att möta elevernas behov och utmaningar på bästa möjliga sätt.