Så kan du hjälpa till att förhindra självmord

Den 10 september är det suicidpreventiva dagen. Varje år dör mellan 1 500 - 1 600 personer i Sverige i självmord. Så behöver det inte vara.

ett brinnande ljus i kupade händer

Vi är alla viktiga i det suicidpreventiva arbetet. Det handlar om att bry sig om den som mår dåligt och våga fråga hur hen mår.

Ta dig tid att lyssna. Ett samtal kan rädda liv!

Till dig som mår dåligt: Du är inte ensam och det finns hjälp att få.

Mår du eller någon i din närhet dåligt?

Hit kan du höra av dig om du mår dåligt: Hjälplinjer om du mår dåligt och har självmordstankar (suicidezero.se)

Här hittar du mer information om suicidprevention: Suicidförebyggande arbete — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Till dig som mist någon i suicid: Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (spes.se)

Suicide Zero har tagit fram en digital microutbildning med korta avsnitt och filmer som kan hjälpa dig att rädda liv: Våga fråga - hem (vagafragapocket.se)

Så arbetar Uddevalla kommun förebyggande

I Uddevalla kommun arbetar vi utifrån den länsgemensamma suicidpreventiva handlingsplanen med en nollvision om suicid. Det förebyggande arbetet sker på olika nivåer i organisationen. Från generella insatser, som föreläsningar riktat till hela befolkningen och arbete för psykisk hälsa bland skolelever, till utbildningsinsatser riktade till personalgrupper som möter riskgrupper och behandlande insatser för individer med risk för suicid.

Dalabergskyrkan ordnar En kväll för livet

Välkommen till Dalabergskyrkan 10 september klockan 19.00, En kväll för livet.
Sång, musik, ljuständning, dikter och fika. Arrangeras av kyrkorna i Uddevalla, Herrestad, Ljungskile och Bokenäset. I samarbete med SPES och Suicid Zero. Mer informaton: En kväll för livet - Herrestads församling (svenskakyrkan.se)