Ny trafikljusanläggning för en smidigare trafik

Uddevalla Energi tar på uppdrag av Uddevalla kommun ett steg mot en smidigare trafikupplevelse genom att bygga om en åldrande trafikljusanläggning i korsningen Västerlånggatan-södra påfarten/avfarten RV 44. Arbetet inleds den 18 september och förväntas vara avslutat senast den 29 september.

Korsning och trafikljus

Trafikljusanläggning byts ut i korsningen Västerlånggatan-södra påfarten/avfarten RV 44.

Under byggperioden kommer trafiksignalerna i korsningen att vara avstängda från klockan 08.00, men de kommer att kopplas på varje dag senast kl. 15.00 för att minimera störningar i trafiken. Arbetet kommer att pågå på vardagar. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på fartdämpande hinder i närheten av arbetsplatsen.

Begränsad framkomlighet

Arbetsområdet kommer att innebära vissa trafikrestriktioner. På den östra sidan av Västerlånggatan kommer höger körfält i norrgående riktning att vara avstängt, medan höger körfält i sydgående riktning på den västra sidan kommer att påverkas. Dessutom kommer vänstra körfälten i bägge riktningar att vara avstängda vid arbetet i mittrefugen.

Led belysning

Den uppgraderade trafikljusanläggningen från 1970-talet kommer att omfatta modern LED-belysning i trafiksignalerna, nya tryckknappslådor och styrskåp för att förbättra trafiksäkerheten och effektiviteten.

kartbild

En av tre

Detta projekt följer på tidigare framgångsrika ombyggnationer av trafikljusanläggningar, inklusive de två på Fjällvägen norr om den aktuella platsen. När den tredje och sista äldre trafikljusanläggningen är färdigombyggd, kommer Uddevalla Energi även att omprogrammera trafiksignalerna längs denna sträcka för att säkerställa ett ännu smidigare trafikflöde.

Uddevalla Energi och Uddevalla kommun tackar för förståelse och samarbete från trafikanterna under denna uppgradering av trafikljusanläggningen och ser fram emot att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet i Uddevalla.