Vi testar belysningsstyrsystem för att spara energi

Uddevalla kommun kommer att prova belysningsstyrningssystem på ett par gång- och cykelvägar i Helenedal. Belysningsstyrningssystem handlar om att styra och övervaka utomhusbelysningen för att spara energi och för att förbättra drift och underhåll av gatubelysningen.

LED-armatur med Zhaga-sockel, fotot kommer från företaget Annell.

Testperiod i Helenedal

I slutet av september kopplas cirka 80 LED-armaturer upp till två olika styrsystem från företagen Annell och Capelon. Testet kommer att pågå under ett år för att sedan utvärderas.

I kartan nedan kan du se vilka gång- och cykelvägar i Helenedal som är aktuella:

teststräckor Helenedal Pdf, 453.2 kB.

Närvarostyrning och nattsänkning sparar energi

De nya LED- armaturerna på de utvalda gång- och cykelvägarna kommer att ha två sensorer, en för närvarostyrning och en för övervakning. Närvarostyrning innebär att lamporna ligger på 30 procents ljusnivå när det inte finns någon på vägen. När någon går eller cyklar på vägen så tänds lamporna till 100 procents ljusnivå med upp till fyra lampor i taget. Lamporna lyser med 100 procents ljusnivå i Uddevalla 45 sekunder efter att man har passerat, och går sedan tillbaka till 30 procents ljusnivå igen.

Den förväntade energibesparingen med närvarostyrning beräknas till 60 - 65 procent i jämförelse med lampor utan närvarostyrning.

Alla övriga nya LED-armaturer har en inbyggd automatisk nattsänkning. Det innebär att ljusnivån sänks till 30 procent under ett förutbestämt tidsintervall på fem timmar varje natt, och att lamporna aldrig släcks helt.

Den automatiska nattsänkningen förväntas också bidra till minskad energiförbrukning.

Enklare att övervaka belysningen

När armaturerna kopplas till ett styrsystem kan man via dator övervaka belysningen och direkt se om det finns trasiga lampor. Tack vare det får vi en bättre överblick över vår belysningsanläggning.

Det kan också vara bra att känna till att Uddevalla kommun från och med i år beställer alla nya LED-armaturer med så kallad Zhaga-sockel. Sockeln gör det möjligt att koppla upp lampor till styrsystem i framtiden.

Frågor

Om du har frågor om belysningsstyrsystemen är du välkommen att kontakta gatuingenjör Elena Tibblin på telefon 0522-69 63 24.