Beredskapsveckan - öva för ett tryggare samhälle i Uddevalla och Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan 2017 bedrivit den årliga kampanjen "Beredskapsveckan" för att öka medvetenheten och förberedelserna för potentiella samhällskriser. Årets tema - Sju dagar - fokuserar på övning och att stärka beredskapen för både individer och familjer. Under Beredskapsveckan 2023 har Uddevalla kommun infört obemannade informationsplatser på strategiska platser för att erbjuda tillgång till övningsmaterial.

Praktiskt förbereda sig

MSB har skapat övningsmaterial som ger svenska medborgare möjlighet att tillsammans med sina familjer praktiskt förbereda sig för olika kriser som kan påverka samhället. Materialet är avsett att öka medvetenheten om vikten av att vara förberedd och rustad för att möta potentiella utmaningar.

Öva

För att ta del av kampanjen uppmanar MSB allmänheten att besöka Uddevallas och MSB:s webbplatser för att ta del av värdefull information och råd om hur man kan förbättra sin krisberedskap. Kampanjen syftar till att involvera hela samhället och skapa ett tryggare och mer robust Sverige genom gemensamma ansträngningar.

Info-points

Under Beredskapsveckan 2023 har Uddevalla kommun etablerat obemannade informationsplatser på flera strategiska platser i staden. Dessa platser inkluderar statsbiblioteket, Dalabergs bibliotek, Ljungskiles bibliotek, Rådhuset, Bohuslänsmuseum och Torp köpcentrum. Där kan allmänheten enkelt få tillgång till övningsmaterialet och ytterligare information som är tillgänglig som länkar på platsen.

Öka medvetenskapen

Uddevalla kommun och MSB arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om vikten av krisberedskap och för att ge medborgarna verktygen de behöver för att vara redo för eventuella nödsituationer. Genom att delta i Beredskapsveckan och ta del av informationen kan medborgarna i Uddevalla och hela Sverige aktivt bidra till att skapa ett tryggare och mer säkert samhälle.

 

Till övningssidan Sju dagar