Misstänkt manipulering av försörjningsstöd

Under en internkontroll har felaktiga utbetalningar upptäckts i Uddevalla kommuns system för utbetalningar av försörjningsstöd. Kommunen misstänker att systemet för utbetalningar har blivit manipulerat. Ärendet är polisanmält och utredning pågår.

Uddevalla centrum från ovan

Felaktiga utbetalningar har upptäckts i Uddevalla kommuns system för utbetalningar av försörjningsstöd.

I internkontrollen har kommunen upptäckt att försörjningsstöd betalats ut till bankkonton som inte kan knytas till någon av de personer som har försörjningsstöd från Uddevalla kommun. De felaktiga utbetalningarna har pågått regelbundet under lång tid i mindre summor, vilket gjort det svårt att upptäcka. Den totala summan av de felaktiga utbetalningarna uppgår däremot till ett belopp i miljonklassen. Enligt de interna kontrollerna har de systematiska utbetalningarna pågått från 2020 till 2023.

Ingen person med försörjningsstöd från Uddevalla kommun ska dock ha drabbats av de felaktiga utbetalningarna, alla ersättningar har betalats ut precis som vanligt.

Extern utredning av interna system

Idag tisdag 26 september har Uddevalla kommun inlett en process för avsked av en kommunanställd. Detta på grund av misstanke om oegentligheter i arbetet vad gäller utbetalning av försörjningsstöd. Personen är inte i tjänst.

- Det här är oerhört tråkigt för oss, men vår process med avsked är oundviklig med tanke på omfattningen av dessa misstänkta oegentligheter. Vi har startat en extern utredning av våra interna system för att gå till botten med problemet och vi väntar på vad denna utredning kommer att visa. Vi kommer att göra allt vi kan för att undvika att något liknande ska kunna inträffa igen, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Den externa utredningen genomförs just nu på utbetalningssystemet för försörjningsstöd, men kommer att omfatta även andra kommunala system. Alla aktiviteter i kommunens system loggas och är spårbara.

Uddevalla kommun överlämnar fortlöpande sitt material till polisen.

För mer information, kontakta
Björn Segelod
Säkerhetschef Uddevalla kommun
Telefon 0522-69 65 65
e-post bjorn.segelod@uddevalla.se