Nu förbereder vi våra badplatser för vintern

Den officiella badsäsongen är nu slut och arbetet med att förbereda kommunens badplatser inför vintern har startat. Stegar, bryggor och flottar tas upp och vi städar av våra fina badplatser.

en brygga vid ett blått hav

Vill du vinterbada? Mollön är en av de platser där badstegarna kommer att finnas kvar över vintern.

- Vi följer den handlingsplan som finns för respektive badplats för att göra iordning allt inför vintern. Arbetet påverkas av väder och vind, samt övriga insatser som lastbilstransporter, men målet är att allt arbete ska vara klart under oktober, säger Gunilla Hurtig, enhetschef på kultur och fritid och ansvarig för kommunens badplatser.

Så här förbereder vi för vintern:

  • Soptunnor och vissa toaletter transporteras till depå/förvaring.
  • Bryggor och flottar tas upp. Några transporteras bort för renovering eller utbyte för att sedan läggas tillbaka till våren.
  • Stegar tas upp, kontrolleras och rengörs.
  • Några stegar sätts tillbaka för att kunna erbjuda vinterbad. Här väljer vi de stegar som vi bedömer kan klara av hårda vindar och is: Kungsparken, Sörkullen, Skeppsviken, Svenskholmen, Mollön, Lanesund, Hällebäck, Bjursjön. Övriga stegar behöver tas upp för att inte bli förstörda.

På några badplatser sker mer övergripande förändringar i enlighet med politiska beslut, kopplat till den badplatsutredning som blev klar i våras. Det handlar främst om badplatser som inte ligger på kommunal mark. I dessa fall kommer samfälligheter, stiftelser, föreningar och markägare att informeras via direkt dialog med tjänsteperson och erbjudas möjlighet till samverkan med Uddevalla kommun.