Planerar du att installera en kamin nu i höst?

Innan du installerar en kamin hemma behöver du lämna in en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen och invänta startbesked. Här får du en enkel checklista som kan vara till hjälp.

En kamin med ved i vedfacket under

Är du sugen på att installera en värmande kamin? Här får du tips inför installationen.

Checklista för installation av kamin:

  1. Välj kamin. Alla nya kaminer som installeras ska leva upp till gällande utsläppskrav. Köper du en ny kamin ska den vara CE-märkt. En effektivare kamin ger mer värme och mindre utsläpp, sett till mängden ved som används. Naturvårdsverket har mycket information om hur du sedan bör elda på ett sätt som är bra både för miljö och hälsa.

  2. Gör en bygganmälan och invänta startbesked. Innan du köper din kamin eller påbörjar installationen på annat sätt ska du göra en anmälan. Du behöver bifoga: placering av kaminen på en planritning, fasadritning samt en kontrollplan. När du gjort din anmälan ska du invänta startbesked från kommunen innan du påbörjar installationen.

  3. Installera. Du får lov att installera en kamin själv, eller så kan du anlita sakkunnig hjälp och utnyttja ROT-avdrag. Direkt efter installationen ska sotaren komma och göra en besiktning som kallas installationskontroll. I Uddevalla kan du kontakta Sotningstjänst i Väst som utför sotning och installationskontroller. Efter installationskontrollen ska du fylla i en kontrollplan där du anger att alla delar av installationen är klara. När du är klar skickar du kontrollplan och protokoll från installationskontrollen till kommunen.

  4. Slutbesked. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om slutbesked när din kontrollplan lämnats in. Först när du har fått beslut om slutbesked från kommunen kan du börja elda i din nya kamin.

Har du frågor?

Har du frågor om kaminer och eldstäder eller andra byggfrågor, hör av dig till vårt kontaktcenter på telefon: 0522-69 60 00. Har du ett pågående ärende kan du kontakta din handläggare under telefontider, tisdagar klockan 9.30-11.30 eller torsdagar klockan 13.00-15.00, på telefon: 0522-69 73 00, eller direktnummer som du hittar i brev från din handläggare.

Välkommen att kontakta oss med ditt byggprojekt!

Läs mer om att installera kamin eller eldstad>>