Ökat fokus på informations- och cybersäkerhet

Uddevalla kommun är stolta över att delta i Europeiska unionens (EU) årliga initiativ för att främja informations- och cybersäkerhet inom medlemsländerna, känd som Informationssäkerhetsmånaden, som äger rum varje oktober. I år kommer Uddevalla kommun att aktivt delta och sträva efter att öka medvetenheten om informationssäkerhet och cybersäkerhet bland sina anställda och invånare.

Bild på Fredrik Olsson, Informationssäkerhetssamordnare

Fredrik Olsson, Informationssäkerhetssamordnare, ger värdefulla tips om vad man kan tänka på för att öka sin säkerhet.

Under hela månaden kommer Uddevalla kommun att genomföra flera interna utbildningsinsatser och införa nya metoder för att hantera informationssäkerhet. Målet är att göra kommunen till en trygg och säker plats att arbeta och bo på, med ökad medvetenhet om och förmåga att hantera de utmaningar som följer med den digitala eran.

Fredrik Olsson, Uddevalla kommuns informationssäkerhetssamordnare, betonar vikten av informationssäkerhet för en kommun av Uddevallas storlek.

- Vi hanterar stora mängder information inom en rad olika verksamheter, vilket gör informationssäkerheten nödvändig. Uddevalla kommun arbetar ständigt med att säkra IT-systemen, bedöma vilken information som är känslig och hur den ska hanteras av anställda och andra intressenter.

Fredrik ger någras enkla tips till allmänheten i Uddevalla för att stärka säkerheten i hemmet om man får ett misstänkt samtal eller e-post.

Fredriks tre tips vid misstanke om nätfiske:

  • Kolla avsändaren: Innan du agerar, ta en närmare titt på avsändaren. Är avsändaren bekant eller okänd för dig? Granska mejladressen noggrant för att se om den ser korrekt ut. Var extra uppmärksam på eventuella teckenutbyten som kan användas för att lura dig.
  • Granska innehållet: Är språket i meddelandet misstänksamt? Titta efter tecken som kan indikera ovanligt formell eller informell kommunikation, inklusive hälsnings- eller avslutningsfraser. Ofta försöker bedragare skapa en känsla av brådska eller påstå att allvarliga konsekvenser kommer att inträffa om du inte agerar snabbt.
  • Var försiktig med länkar och bilagor: Om du uppmanas att klicka på länkar eller öppna bifogade filer i ett mejl, var skeptisk. Gör det aldrig om du inte är helt övertygad om avsändarens äkthet. Uppge aldrig personlig information om dig själv om du inte är helt säker på mottagaren.