Trygghetsrondering med väktarbil i hela kommunen

För att öka tryggheten i kommunen och förstärka skyddet av kommunala skolor och andra anläggningar så startar nu Uddevalla kommun en trygghetsrondering. Det innebär att kommunen låter en väktarbil patrullera platser där det förekommer problem.

En person sitter bakom en ratt och kör bil i mörkret, genom vindrutan syns olika nattljus i oskärpa

Nu börjar kommunen med trygghetsrondering med hjälp av väktarbilar.

Insatsen kommer att pågå fram till årets slut som ett försök för att hitta en modell att använda bevakningstjänster mer offensivt. Om försöket faller väl ut så kommer insatsen att fortsätta under 2024. Trygghetsronderingen ersätter inte annan lokalt beställd bevakning eller utryckning vid inbrottslarm.

- Vi vill göra en trygghetsrondering av hela kommunens yta. Bakgrunden är att det är allmänt oroligt på några punkter, samt att vi ytterligare vill förstärka skyddet av kommunala platser som skolor och andra anläggningar, säger Björn Segelod, säkerhetschef.

Dokumentera eventuella iakttagelser

De platser som kommer att vara aktuella för trygghetsrondering kan växlas över tid. Väktarbilen kommer att vara uppmärkt med ”Trygghetsrondering Uddevalla kommun”. Vid ronderingen kommer väktarna att dokumentera eventuella iakttagelser skriftligt och med bilder. Samverkan kommer också att ske med polis för att få tillstånd till att passera platser som normalt inte har biltrafik.

Målet med trygghetsronderingen är att

• Öka den allmänna tryggheten i kommunen.
• Påvisa den kommunala närvaron i trygghetssammanhang.
• Förebygga och försvåra vandalisering av kommunens egendom.
• Dokumentera händelser och iakttagelser på särskilda platser.
• Utveckla ny metod för trygghetsbevakning.