Roger Granat blir biträdande kommundirektör i Uddevalla kommun

Roger Granat tillträder som biträdande kommundirektör från och med den 1 juni.

Roger Granat.

I mitten av april fattades beslut om att förändra kommunledningskontorets organisation.

Målet med förändringen är att skapa en tydlig och effektiv organisation som ska:

  • Ge ökat stöd internt och externt i strategiska frågor.
  • Utveckla det nära ledarskapet inom kommunledningskontoret.

En del av förändringen innebär att Uddevalla kommun får en biträdande kommundirektör som också är verksamhetsansvarig för kommunledningskontoret.

Tillträder den 1 juni

För en tid sedan inleddes en rekryteringsprocess för att hitta rätt person för uppdraget. Rekryteringsprocessen är nu klar och kommunstyrelsens ordförande har beslutat att anställa Roger Granat i rollen som biträdande kommundirektör.

Roger tillträder tjänsten den 1 juni och är direkt underställd kommundirektör Malin Krantz.

Rollen som IT-chef

Roger Granat är i dagsläget IT-chef i Uddevalla kommun och kommer på kort sikt att dela sin tid mellan de båda rollerna. Hur den långsiktiga lösningen ser ut för IT-chefstjänsten återkommer kommunledningskontoret kring.