Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 15 maj

Onsdagen den 15 maj sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Välkommen att följa mötet på plats eller via vår webbsändning.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte:

  • Antagande av besöksnäringsstrategi, svar på återremiss.
  • Planeringsstrategi för Översiktsplan mandatperioden 2022–2026 för Uddevalla kommun.
  • Miljöredovisning 2023 - ledningens genomgång.
  • Igångsättningsbeslut för investering Norra Drottninggatan etapp 2.
  • Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om igångsättningsbeslut för investeringar på Fröland till följd av hamnens flytt.

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2024-05-15

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE