Drömmer om att så det demokratiska fröet

Kan skolval bidra till ökat samhällsengagemang? Ja, säger SO-lärarna Henrik Svensson och Magnus Mellgren som tillsammans med elevrådet ordnar EU-skolval på Norgårdenskolan.

Magnus Mellgren och Henrik Svensson är SO-lärare på Norgårdenskolan.

Tisdagen den 21 maj kan alla elever på högstadieskolan Norgårdenskolan rösta i EU-skolvalet 2024. SO-lärarna Henrik Svensson och Magnus Mellgren berättar mer om skolvalet och vad de hoppas på.

Varför deltar Norgårdenskolan i skolvalet till EU?

EU-valet känns lite bortglömt och får inte samma uppmärksamhet som de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Så vi vill engagera eleverna och öka kunskapen om EU och hur beslut i EU påverkar vår vardag.

Vad kommer att hända på valdagen?

Vi har fått låna röstningsbås och valurnor och ställer i ordning en vallokal på skolan. Röstsedlar har vi fått från Skolval 2024 och elevrådet kommer att vara röstmottagare.

För att alla elever ska hinna rösta har vi gjort ett schema för varje klass. I slutet av dagen räknas alla röster och resultatet rapporteras in till Skolval 2024.

Hur arbetar ni med valet före och efter valdagen?

Innan valet så fokuserar vi extra mycket på EU och pratar om de politiska partierna. Tanken är att eleverna ska vara förberedda och hinna fundera på hur de vill rösta.

Efter valet så kommer vi att visa och prata om skolans valresultat. Det är viktigt att eleverna får en konkret återkoppling på sitt arbete.

Vilka effekter hoppas ni att skolvalet ska ge?

Drömmen är att så det demokratiska fröet, så att våra elever går och röstar när de är vuxna. Valdeltagandet i Sverige har minskat och därför känns det bra att väcka samhällsengagemanget redan i skolan. Så vi hoppas att det vi gör nu får effekt i framtiden.

Mer om skolval

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) anordnar i samband med de allmänna valen skolval. Skolvalet är öppet för alla högstadie- och gymnasieskolor i hela landet och i år är 422 skolor anmälda. I Uddevalla kommun har Ramnerödskolan och Norgårdenskolan anmält sig.

Du hittar mer information om skolval, hur det går till, och vilka skolor som är med på MUCF:s webbplats: Skolval vid allmänna val | MUCF