Uddevalla kommun och polisen arrangerar båt- och grannsamverkansträff på Torp Köpcentrum

Uddevalla kommun och polisen går hand i hand för att skapa en tryggare och mer sammanhållen gemenskap. Den 24 maj mellan klockan 10-14 är alla välkomna till Torp Köpcentrum för en speciell båt- och grannsamverkansträff.

Person som bryter sig in i ett hem.

Foto: Johner.

Skydd mot bedrägerier och kriminalitet

Under evenemanget kommer experter från både polisen och Uddevalla kommun att erbjuda värdefull information om hur man skyddar sig mot bedrägerier och andra former av brottslighet. Detta syftar till att rusta invånarna med kunskap och verktyg för att förebygga och bekämpa brott i sina bostadsområden.

Grannsamverkan ger märkbara resultat

Grannsamverkan har visat sig vara en effektiv metod för att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i områden med grannsamverkan jämfört med 8 % i områden utan, är samarbetet mellan grannar och myndigheter av stor betydelse för samhällets säkerhet och välbefinnande.

Polisstudenter delar erfarenheter och karriärmöjligheter

För de som är nyfikna på polisyrket kommer det att finnas en unik möjlighet att träffa polisstudenter som delar med sig av sina erfarenheter och ger insikter om hur det är att arbeta inom poliskåren. De finns på plats mellan klockan 10.00-18.00.

Du kan läsa mer om grannsamverkan och hur du startar ett grannsamverkansområde här: Grannsamverkan mot brott - Uddevalla kommun