Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdagen den 23 maj

Torsdagen 23 maj sammanträder ungdomsfullmäktige klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset vid Kungstorget. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du som är intresserad kan komma och lyssna.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige Uddevalla

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13–18 år att påverka olika frågor i kommunen.

Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Aktuella ärenden

Här är två av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte den 23 maj:

  • Medborgarförslag om multisportarena för barn och unga på Kurveröd
  • Ungdomsfullmäktiges medverkan i Dalabergs- och Tureborgsdagen.

 

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll

Du hittar ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll här på uddevalla.se