Bättre företagsklimat i Uddevalla

Idag publicerades resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Undersökningen innebär att Svenskt Näringsliv varje år frågar drygt 30 000 företag om deras upplevelse av att driva företag i sina respektive kommuner. Årets resultat visar att Uddevallas företagsklimat fortsätter att förbättras.

Bild från Näringslivsdagen 2024

Bild från Näringslivsdagen 2024

Uddevallas sammanfattade omdöme när det kommer till företagarnas syn på företagsklimatet i kommunen har stigit från 3,04 år 2023 till 3,11 år 2024. Vi har fortfarande en bit kvar till genomsnittet i Sverige som ligger på 3,47 men har förbättrat oss rejält sedan bottenåret 2018.

- Resultatet är ett steg åt rätt håll och ännu ett bevis på att våra satsningar och insatser gör skillnad för våra företag. Men vi har en del kvar att jobba med och än är vi inte nöjda, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

I första hand skickas enkäten ut till Svenskt Näringslivs medlemsföretag men ungefär en tredjedel av de företag som svarar är inte medlemmar i Svenskt Näringsliv. Till skillnad från Sveriges kommuner och regioners (SKRs) servicemätning tillfrågas även företag som inte har haft något ärende hos kommunen.

Förbättringar i attityd, bemötande och service

I undersökningen framkommer det bland annat att företagen i Uddevalla upplever kommunpolitikernas attityder till företagande som mer positivt samt att kommunens service och bemötande, dialogen mellan företag och kommunledning och kommunens information till företagen upplevs betydligt bättre i år än tidigare.

- Vi satsar stort på att förbättra företagsklimatet i Uddevalla men det viktiga är inte vad vi gör utan hur det påverkar och upplevs av våra företag. Därför är det viktigt för oss att få ett mått på var vi lyckats bra och var vi behöver arbeta vidare, säger Mats Eliasson, Näringslivs- och kommunikationschef.

Senare i höst presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Två tredjedelar av rankingen bygger på resultatet i den här undersökningen. Vill du läsa mer om undersökningen och ta del av resultatet kan du göra det på Svenskt Näringslivs hemsida Foretagsklimat.se