Uddevalla samlas för Trygghetsprat - Invånarnas röster är avgörande

Den 29 maj bjuds Uddevallas invånare in till en viktig diskussion om trygghet i staden. Under evenemanget, kallat Trygghetsprat, kommer invånarna ges möjlighet att dela sina erfarenheter och åsikter om trygghetssituationen.

personer framför en glasbur

Åsa Strömberg, Unni Noren, Mirza Palislamovic, Miranda Gjelseth, Viggo von Arbin, Robert Hansson, Tony Bengtsson och Ulrika Engelbrektsson svarade på kommuninvånarnas frågor om trygghet.

Samverkan för en säkrare stad

Initiativet är en del av det pågående samverkansarbetet mellan Uddevalla kommun och polisen, med fokus på att skapa drogfria platser och öka tryggheten i samhället. Tillsammans med andra viktiga aktörer såsom Västtrafik, Q Security och Brottsofferjouren Fyrbodal har man aktivt arbetat för att förbättra säkerheten för stadens invånare.

Invånarnas röster formar framtiden

Under Trygghetspratet kommer invånarna uppmanas att reflektera över sin känsla av trygghet och bidra med sina synpunkter på hur den kan förbättras. Frågor som omfattar allt från känslan av trygghet vid olika tider på dygnet till specifika platser eller områden där man känner sig otrygg kommer att tas upp och diskuteras.

Deltagande och plats

Trygghetspratet äger rum den 29 maj från klockan 14 till 16.30 vid "glasburen" intill Västerlånggatan på Kampenhof. Alla invånare uppmanas att delta och bidra till skapandet av en tryggare Uddevalla.