Förslag till ny måltidspolicy med svensk husmanskost

Svensk husmanskost av lokalt producerad mat och ett vegetariskt alternativ. Större inflytande från matgästerna i menyerna, och tydligare villkor för specialkost. Det är huvuddragen i det nya förslaget till måltidspolicy i kommunens kök, som nu presenteras.

en tallrik mat med ärtor, potatismos och wallenbergare

Den nya måltidspolicyn prioriterar svensk husmanskost och lokalt producerade livsmedel. © Fotograf: Angela Kotsell / Bildbyrå: Shutterstock

I nästa vecka, onsdag den 29 maj, kommer måltidspolicyn att diskuteras i kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet om ny måltidspolicy ska sedan fattas av politikerna i kommunfullmäktige i juni.

- Det här en särskilt viktigt fråga för vår politiska majoritet då god mat ger mätta och glada barn som orkar hela skoldagen, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Den nya måltidspolicyn är framtagen med målet att få fler barn, vuxna och äldre att äta sig mätta av den mat som kommunen lagar och serverar i förskola, skola, gymnasium samt inom vård och omsorg. Samtidigt vill man minska svinnet i kommunens kök.

Måltidspolicyn tar också ett helhetsgrepp med gästen i fokus. Ledorden är hälsa, lokalt fokus och måltidsupplevelse. Maten som serveras ska följa livsmedelsverkets rekommendationer och grundlägga goda matvanor.

Svensk husmanskost och närproducerade livsmedel prioriteras

Svenska livsmedel av hög kvalitet ska prioriteras. Helst ska livsmedlen vara närproducerade och ha tillagats i Uddevalla i så stor utsträckning som möjligt.

Svensk husmanskost är det som kommer att vara basen i kommunens menyer. Som alternativ rätt kommer det att erbjudas en vegetarisk rätt.

Matgästerna kan påverka

Matgästerna ska kunna påverka utbud och måltidsupplevelse i de verksamheter i kommunen som serverar mat. Upplevelsen omfattar allt från maten- måltidskomposition, utseende, doft och smak - till rum, mötet mellan människor, produkten och stämningen. Med större inflytande över mat och måltidsmiljö kan förutsättningarna för trivsel och välbefinnande vid måltiderna öka.

Specialkost och anpassad måltid

En annan nyhet i förslaget till ny måltidspolicy är att den som har behov av att äta specialkost eller anpassad måltid behöver visa upp intyg, journalutdrag, bedömning av vårdpersonal eller särskilt beslut. Rutiner för detta kommer att tas fram för de kommunala verksamheter som är berörda av den nya måltidspolicyn.

Läs förslaget till ny måltidspolicy i kallelsen till kommunstyrelsen, ärende 10, diarienummer KS/2024:148