Nu är Edingsvägen öppen för trafik till Rimnersområdet

Nu är Edingsvägen helt öppen för trafik igen i båda riktningarna. Det betyder att du kan köra på Edingsvägen hela vägen fram till Rimnersområdet och nya Rimnersbadet, samt köra förbi och vidare in på Larmgatan. Nya parkeringar för bil och moped finns utanför Rimnersbadet, liksom cykelställ och bänkar.

en parkeringsskylt som pekar in mot Rimnersbadet

Nu har Edingsvägen öppnat för trafik in till Rimnersområdet. Nya parkeringsplatser finns intill Rimnersbadet.

De nya parkeringsplatserna vid Rimnersbadet är placerade runtom byggnaden och Edingsvägen ligger nedanför parkeringarna för ett bättre och säkrare trafikflöde i området. En ny och bred gång- och cykelbana passerar också förbi Rimnersområdet, parallellt med Edingsvägen. . Framför Rimnersbadet finns ett öppet torg med amfiteater, bänkar och cykelställ.

- Nu har vi placerat parkeringsplatser och väg så att de allra flesta besökarna slipper slipper korsa Edingsvägen när man ska in till Rimnersområdet. Allt för att få en ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet, säger Anders Emilsson, projektledare för Rimnersbadet.

Cirka 350 parkeringsplatser

På Edingsvägen vid Rimnersområdet finns två gång- och cykelpassager för cyklister och gående. En är placerad precis innan Rimnersvallen och den andra gång- och cykelpassagen ligger i anslutning till gångtunneln under riksväg 44, som kommer från Östrabo.

Sammanlagt finns cirka 350 nya parkeringsplatser i anslutning till Rimnersbadet och Rimnersområdet. Det finns också 8 laddplatser för elbil.

Vill du åka kollektivt finns närmaste hållplats i nuläget vid Edingsvägen, cirka 200 meter från Rimnersområdet. Lokal busstrafik till Rimnersbadet kommer att vara igång sommaren 2025, vilket är kopplat till Västtrafiks upphandling av ny linjetrafik övergripande i Uddevalla kommun.

parkeringsskylt och parkeringsplatser intill en vit och svart byggnad

Intill Rimnersbadet går det nu att parkera om man ska till Rimnersområdet.