Andra sätt att rösta i EU-valet – om du inte kan ta dig till en vallokal på valdagen

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Om du inte kan ta dig till en vallokal på valdagen finns det andra sätt att rösta.

Fotograf: Fialotta Bratt, Valmyndigheten.

Förtidsröstning

Från och med onsdagen den 22 maj kan du förtidsrösta i någon av landets förtidsröstningslokaler.

För att kunna förtidsrösta behöver du ditt röstkort samt en godkänd ID-handling.

Du hittar en sammanställning av Uddevalla kommuns förtidsröstningslokaler på våra webbsidor om valet :
Vallokaler och röstningslokaler

Budrösta

Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller äldre och därför inte själv kan ta dig till en vallokal.

Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller förtidsröstningslokal.

Budröstningsmaterial finns att hämta på alla ställen där man kan rösta. Det går också att beställa material på 0522-69 65 50.

Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Så här går budröstning till – Valmyndigheten

Ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer hem till dig för att ta emot en förtidsröst. Den här typen av röstmottagning finns till för dig som inte har möjlighet att budrösta, och som inte kan komma till en vallokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Det är valnämnden i varje kommun som utser ambulerande röstmottagare, och det måste vara minst två röstmottagare som tar emot din röst. För att boka ambulerande röstmottagare kontaktar du 0522-69 65 50.

Valskjuts bokas senast den 7 juni

Taxi kan ordnas för dig som annars har svårt att ta dig till en vallokal på valdagen den 9 juni. Taxiresan betalas av valnämnden.

Du kan boka valskjuts senast den 7 juni hos Uddevalla Taxi på telefon 0522-144 00. Berätta att det rör sig om valskjuts när du gör din bokning.

Brevrösta från utlandet

Om du befinner dig utomlands och har rösträtt till EU-valet har du möjlighet att brevrösta från utlandet. Du beställer i så fall material från Valmyndigheten på telefon: 020-725 725.